Najogólniejszym celem spotkań psychoterapeutycznych jest satysfakcjonujące życie. Ponieważ większość z nas – z różnych powodów – uważa, że „nie tak miało być”, korzystanie ze wsparcia psychologa jest symbolem dojrzałości, odpowiedzialności oraz świadomości swoich praw.

Pomagam w poradzeniu sobie z dolegliwościami, wynikającymi m.in.·z takich sytuacji jak:

  • strata bliskiej osoby,
  • zdrada współmałżonka,
  • rozwód lub rozstanie,
  • ciężka choroba lub wypadek,
  • trudności rodzinne,
  • trudności zawodowe.

Pierwsze spotkania to tzw.·konsultacje. Konsultacje obejmują od jednego do trzech spotkań. Ich celem jest rozpoznanie problemu oraz wstępne zrozumienie jego rzeczywistych przyczyn. Zarówno konsultacje, jak i kolejne wizyty trwają 50·minut – wyjątek stanowi terapia par, gdzie wizyty trwają po 75·minut.