Jestem dyplomowanym psychologiem, terapeutą oraz coachem. Głównie pracuję w nurcie psychodynamicznym, ale często korzystam z osiągnięć innych nurtów terapeutycznych.

DODATKOWE SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do psychoterapii par
 • Pogłębiona psychoterapia par
 • Fazy związku jako szansa rozwoju
 • Najczęstsze przyczyny rozstań i·rozwodów
 • Dzieci w·sytuacji rozstania lub rozwodu
 • Seksualność osób dorosłych
 • Życie seksualne – norma i·patologia
 • Seksualność dzieci i·młodzieży
 • Edukacja seksualna dzieci i·młodzieży
 • Diagnoza i·terapia poznawczo-behawioralna dziecięcej agresji
 • Terapia dzieci i·młodzieży z·ADHD
 • Diagnoza i·leczenie młodzieńczej depresji
 • Leczenie zaburzeń lękowych u·dzieci i·młodzieży
 • Diagnoza psychologiczna
 • Standardowe techniki diagnostyczne
 • Wprowadzenie do terapii uzależnień behawioralnych
 • Proces oceny i procedury w interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji traumy
 • Interwencja kryzysowa wobec osób z problemami utraty i żałoby
 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc psychologiczna młodzieży
 • Praca z młodzieżą pijącą szkodliwie
 • Racjonalna terapia zachowania
 • Doradztwo zawodowe
 • Konflikty, negocjacje, mediacje
 • Psychologia podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego