To czy mamy udane życie, zależy w dużej mierze od tego, jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Umiejętnego wykorzystywania tych niewielkich możliwości, jakie nam wtedy pozostają, zaczynamy się uczyć właśnie u progu dorosłości. Z tego powodu jest to okres, który rzadko kiedy przebiega bezkonfliktowo, a często przekracza siły zarówno nastolatków, jak i ich rodziców. Jednak od opanowania umiejętności rozwiązywania problemów tego okresu, zależy jak będziemy sobie radzić z problemami w przyszłości.

Pracuję z młodzieżą oraz dziećmi, które ukończyły 10·lat. Oferuję pomoc m.in.·w następujących sytuacjach:

 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia emocjonalne (m.in.·lęk, wstyd, agresja),
 • rozwód/rozstanie,
 • trudności szkolne,
 • depresja,
 • nadmierna nieśmiałość,
 • śmierć bliskiej osoby.

Zapraszam również rodziców i opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat tego:

 • jak skutecznie rozmawiać z·dzieckiem,
 • jak reagować na trudne zachowania dziecka,
 • jak stawiać dziecku granice i·nauczyć je stawiania granic innym,
 • jak pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z·rówieśnikami,
 • jak przezwyciężyć fobię szkolną,
 • jak pomóc dziecku radzić sobie z·lękami,
 • jak wspomagać rozwój dziecka,
 • jak poprawić funkcjonowanie dziecka w·różnych środowiskach (dom, szkoła, rówieśnicy),
 • jak pomóc dziecku w·trudnej sytuacji rodzinnej (konflikty, rozwód, śmierć).

W przypadku osób niepełnoletnich pierwsze spotkanie zawsze przeprowadzam wyłącznie z rodzicem lub rodzicami (bez udziału dziecka).